ค่าวัด ประเทศปาปัวนิวกินี

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/hลมปานกลาง ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nadzab 34 °C
2. Port Moresby 33 °C
3. Mount Hagen 27 °C