ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Laoag 30 °C
2. Davao 29 °C
Olongapo City / Subic Bay 29 °C