ค่าวัด ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Masbate 30 °C
Puerto Princesa City 30 °C
Dumaguete 30 °C