ค่าวัด ประเทศโปแลนด์

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wrocław 11 °C
2. Rzeszów 10 °C
วอร์ซอ 10 °C