ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aquadilla 30 °C
2. San Juan 29 °C
Roosevelt Roads 29 °C