ค่าวัด เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 27 °C
2. Aquadilla 24 °C
3. Ponce 23 °C