ค่าวัด ประเทศปารากวัย

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariscal 21 °C
2. Encarnacion 19 °C
3. Concepción 18 °C