ค่าวัด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. جدة 36 °C
2. Gizan 31 °C
3. Al Wajh 30 °C