ค่าวัด ประเทศซูดาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. دنقلا 41 °C
2. El Fasher 33 °C
3. El Obeid 32 °C