ค่าวัด ประเทศสโลวีเนีย

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 19 °C
2. Brežice 15 °C
3. Maribor 14 °C