ค่าวัด ประเทศเอลซัลวาดอร์

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Acajutla 29 °C
Santa Ana 29 °C
3. Las Flores 28 °C