ค่าวัด ซีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kamishli 42 °C
2. Dimashq 35 °C
3. Ḩalab 33 °C