ค่าวัด ประเทศทาจิกิสถาน

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kulob 25 °C
Kurgan-Tyube 25 °C
3. Душанбе 20 °C