ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. Turkmenbashi 16 °C
2. Aşgabat 14 °C
3. Mary 13 °C