ค่าวัด ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aşgabat 40 °C
Mary 40 °C
3. Dashoguz 35 °C