ค่าวัด ประเทศตองกา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pangai/Lifuka Island 30 °C
2. Lupepau'u/Vava'u 29 °C
3. Nuku'alofa Fua'amotu 28 °C