ค่าวัด ไต้หวัน

map

ค่าวัดปัจจุบันอุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

more countries

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 33 °C
ไทเป 33 °C
3. Gaoxiong 31 °C