ค่าวัด แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dar es Salaam 30 °C
2. Zanzibar 28 °C
3. Mwanza 24 °C