สภาพอากาศ แองกวิลลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Palma de Mallorca 14 °C
Espargos 23 °C
Agía Nápa 19 °C
Carreau Lalo 29 °C
วิกตอเรีย 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ