สภาพอากาศ อเมริกันซามัว

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Mariehamn 3 °C
Reykjavík 5 °C
Sankt Petersinsel 20 °C
Saint Helena Island 23 °C
Îles Glorieuses 29 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ