สภาพอากาศ ประเทศบาห์เรน

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 5 °C
Espargos 23 °C
Agalega Islands 29 °C
Cargados Carajos Shoals 28 °C
Le Donjon 6 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ