สภาพอากาศ ประเทศจิบูตี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
Saint Helena Island 23 °C
Europa Island 30 °C
Faux Sommet 18 °C
Bridgetown 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ