สภาพอากาศ ประเทศโดมินิกา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ 29 °C
Agalega Islands 30 °C
Carreau Lalo 28 °C
Playa Bavaro 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ