สภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

10 days forecast

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Sankt Petersinsel 20 °C
Palma de Mallorca 15 °C
Ρόδος 19 °C
Agía Nápa 20 °C
Europa Island 30 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ