สภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Ρόδος 19 °C
Crête Anita 2 °C
Varadero 25 °C
Santo Domingo 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ