สภาพอากาศ ประเทศแกมเบีย

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Europa Island 30 °C
Saint-Denis 28 °C
Rodrigues Island 27 °C
ฮาวานา 25 °C
Saint Johnston Village 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ