สภาพอากาศ ประเทศอิเควทอเรียลกินี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 9 °C
Palma de Mallorca 15 °C
วัลเลตตา 17 °C
Saint-Denis 28 °C
Rodrigues Island 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ