สภาพอากาศ บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Reykjavík 5 °C
Palma de Mallorca 15 °C
Las Palmas de Gran Canaria 19 °C
ซังตูอังตอนีอู 27 °C
Saint-Denis 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ