สภาพอากาศ ประเทศคิริบาส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
กาลยารี 15 °C
Ηράκλειο 18 °C
เซาตูเม 27 °C
Europa Island 30 °C
Russel Island 25 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Ηράκλειο 8 °C
การาจี 24 °C
กาซาบล็องกา 16 °C
ควิเบก 0 °C
Ciudad Radial 31 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง