สภาพอากาศทั่วไป เอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Omidiyeh 49 °C
2. Basrah 48 °C
Ahwaz 48 °C