สภาพอากาศทั่วไป เอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Ain 37 °C
Rafha 37 °C
Ahwaz 37 °C